tai game mien phi cuc hay cho dien thoai
nên thay đổi cỡ chữ cho phù hợp nếu chữ bị lòi ra ngoài

dòng 1 :

cỡ chữ dòng 1 :

dòng 2 :

cỡ chữ dòng 2 :

thấy hay thì +1 giúp nhé